Ben z Chrlických plání
A68 K1 Of R1 P1, C

Brix Ekar CS
A66 E3 Og P3, A(0/0

Candiff Pohostinstvo CS
A65.5 E1 Of P1Rep z Pohraniční stráže (F3)
A67.5 Of P1


Gyra z Pohraniční stráže
A60 E1 F2 Oa P3

Cinda Jimili CS
A65.5 F2 Og R1 P3, B(1/1)

Dan Balmar CS
A68.5 E1 F2 Og R2 P3
Aipa Jimili CS
A62 E1 Og P3

Alexa De-To
A64 E1 Of P1, C(2/2)

Goro Ruskov dvor CS
A66 H4 Of R1 P3
Archibald z Ivánky pri Dunaji CS
A70 Oh P1
Asta Šinárikov dvor CS
A63.5 E1 F2 Of R1 P3
Arila z Jundrovského boru CS
A63 E1 K1 Og R1 P1, D(3/2)
Aron z Jitčina dvora CS
A70 Og R1 P1, A(0/0)
Brita ze Šedého dolu CS
A65 E1 Ob R1 P3, D(3/2)

Clowie Stín vlka
A62 H6 I2 Od R1 P3, A(0/0)
Dak Kollárov dvor
A70.5 Og R1 P1, A(0/0)
Cézar z Krotkovského dvora CS
A67 Og R1 P1, A(0/0)
Omar z Krotkovského dvora CS
A67.5 Of R1 P1, B(1/1)
Maxa z Krotkovského dvora CS
A63 C2 Oh R1 P1
Eda Slňava
A60 E1 Oi R1 P1, A(0/0)
Macek z Rosíkova CS
A66 E1 Og P1
Chizma z Rosíkova CS
A60 E3 K1 Oh P1
Bonie Mrazivé ticho
A62 K1 Oh P1, B(0/1)
Adon Irpruš
A69 Oh P1, A(0/0)
Adon Kanakor CS
A69 C2 Of P1, A(0/0)
Fabi Jimili CS
Av J5 Ob P3
Ajša Dar přírody CS
A64 E1 K1 Og P1, A(0/0)
Ariel Lobos CS
A70 D5 Og P3
Aka z Pačesova sadu CS
An E3 M5 Oh P3