Původ
Bývalé Československo

Patronát
Slovenská republika

Využití
Pracovní pes

Klasifikace F.C.I.
Skupina 1 - Ovčáčtí a pastevečtí psi, Sekce 1 - Ovčáčtí psi se zkouškou z výkonu

Celkový vzhled
Pevného konstitučního typu, více než středně velký, obdélníkového rámce. Stavbou těla, pohybem, osrstěním, barvou srsti a maskou připomíná vlka.

Důležité proporce
Délka těla : Výška v kohoutku = 10 : 9
Délka tlamy : Délka mozkové oblasti = 1 : 1,5

Povaha a charakter
Temperamentní, velmi aktivní, vytrvalý, učenlivý, rychle reagující. Neohrožený a odvážný. Nedůvěřivý, ale bezdůvodně nenapadá. Svému pánu projevuje neobyčejnou věrnost. Odolný vůči povětrnostním vlivům. Všestraně upotřebitelný.

Hlava
Souměrná, dobře osvalená. Při pohledu ze strany i shora tvoří tupý klín. Výraz musí vyjadřovat pohlaví.
Mozková oblast - Při pohledu ze strany i zepředu je čelo mírně klenuté. Čelní brázda není výrazná. Týlní hrbolek je dobře patrný. Stop: Mímý.
Obličejová oblast - Nos:Oválný, čemý. Tlama: Suchá, ne široká, rovný hřbet nosu. Pysky: Pevně přiléhající, koutky uzavřené. Okraje pysků jsou čemé. Čelisti/chrup: Čelisti silné a souměmé. Zuby dobře vyvinuté, zvláště špičáky. Nůžkový nebo klešfový skus, 42 zuby obvyklého utváření. Pravidelná linie skusu. Líce: Suché, dostatečně osvalené. Výrazně nevystupují. Oči: Úzké, šikmé, jantarově zbarvené. Dobře přiléhající víčka. Uši: Stojaté, tenké, trojúhelníkového tvaru, krátké, (tzn. ne delší než 1/6 výšky v kohoutku); zevní bod kořene ucha a vnější koutek oka jsou v přímé linii. Kolmice spuštěná z vrcholu ucha prochází těsně podél hlavy.

Krk
Suchý, dobře osvalený. V klidu svírá s horizontální rovinou úhel do 40 stupňů. Délka krku musí psu umožnit bez námahy dosáhnout čenichem na zem.

Trup
Horní linie: Plynulý přechod od krku k trupu. Mírně skloněná.
Kohoutek: Dobře osvalený, zřetelný. přesto nesmí narušovat plynulost horní linie.
Hřbet: Pevný a rovný.
Bedra: Krátká, dobře osvalená, ne široká, mímě klesající.
Hrudník: Souměrný, dobře osvalený, prostomý, hruškovitého tvaru se zúžením k hrudní kosti. Hloubka hrudi nedosahuje k loktům. Rukojet kosti hrudní nepřečnívá kloub ramenní.
Spodní linie a břicho: Břicho pevné, vtažené. Slabiny lehce vpadlé.
Ocas: Vysoko nasazený, spuštěný přímo dolů. Při vzrušení pes zpravidla nese ocas srpovitě vzhůru.

Končetiny
Hrudní končetiny: Jsou rovné, pevné, úzce postavené s mímě ven vybočenými tlapami.
Rameno: Lopatka je uložená víc v přední části trupu, dobře osvalená. S horizontální rovinou svírá úhel 65 stupňů.
Paže: Silně osvalená, s lopatkou svírá úhel mezi 120 -130 stupni.
Loket: Přiléhá k trupu a nevybočuje z linie nohy. Výrazný, dobře pohyblivý. Kost pažní s kostí vřetení svírá úhel okolo 155 stupňů.
Předloktí: Dlouhé, suché a rovné. Délka předloktí s nadprstím tvoří 55% výšky v kohoutku.
Zápěstní kloub: Pevný, dobře pohyblivý.
Nadprstí: Dlouhé, se zemí svírá úhel nejméně 75 stupňů. Pň pohybu lehce péruje.
Tlapy: Velké, mírně ven vybočené. Delší klenuté prsty a silné tmavé drápy. Výrazné pružné tmavé polštářky.
Pánevní končetiny: Silné. Rovnoběžně postavené. Kolmice spuštěná od sedacích hrbolů probíhá středem hlezenního kloubu.
Stehno: Dlouhé, dobře osvalené. Stehenní kost s pánví svírá úhel okolo 80 stupňů. Kyčelní kloub je pevný, dobře pohyblivý.
Koleno: Silné, dobře pohyblivé.
Bérec: Dlouhý, suchý, dobře osvalený. S nártem svírá úhel okolo 130 stupňů.
Hlezenní kloub: Suchý, pevný, dobře pohyblivý.
Nárt: Dlouhý, suchý. Směřuje téměř kolmo k zemi.
Tlapa: Delší klenuté prsty se silnými tmavými drápy.

Pohyb
Harmonický, lehký, prostorný klus, kdy končetiny kmitají co nejníže nad zemí. Hlava a krk se schylují do vodorovné polohy. V kroku mimochod.

Kůže
Elastická, pevná, bez vrásek, nepigmentovaná.

Srst
Vlastnosti srsti: Rovná a uzavřená. Zimní a letní srst je značně rozdílná. V zimě převládá mohutná podsada, která s vrchní krycí srstí vytváří husté osrstění celého těla. Je nutné, aby srst pokrývala břicho, vnitřní část stehen, vnitřní část ucha a meziprstí.
Barva srsti: Žlutošedá až stříbrošedá s charakteristickou světlou maskou. Světlá srst je rovněž na spodní části krku a přední hrudi. Přípustné je tmavošedé zabarvení s maskou.

Výška a váha
Výšky v kohoutku: psi nejméně 65 cm, feny nejméně 60 cm
Hmotnost: psi nejméně 26 kg, feny nejméně 20 kg

Vady
Jakákoli odchylka od předchozích bodů má být považována za vadu a závažnost, s jakou je na vadu pohlíženo, má být v přesném poměru k jejímu stupni.
Těžká nebo lehká hlava. Ploché čelo.
Tmavohnědé, černé nebo nestejné zbarvení očí.
Hrubé, vysoko nebo nízko nasazené uši.
Vysoko nesený krk v klidu. Nízko postavený krk v postoji.
Nevýrazný kohoutek. Netypická horní linie. Dlouhá záď.
Nedostatečné nebo přílišné zaúhlení hrudních končetin. Měkké nadprstí.
Nedostatečné nebo přílišné zaúhlení pánevních končetin. Nedostatečné osvalení.
Ocas dlouhý, nízko nasazený nebo nesprávně nesený.
Nevýrazná maska.
Krátký krok, vlnitý pohyb.

Vylučující vady
Nesouhlas v proporcích.
Vady povahy a charakteru.
Netypická hlava. Neúplný chrup. Nesprávný skus.
Netypický tvar a uložení oka. Netypické postavení a tvar ucha.
Lalok. Velký sklon zádě.
Netypický hrudní koš. Chybný a netypický postoj hrudních končetin.
Ocas netypický v nasazení a nesení.
Otevřená a netypická srst. Jiná než standardní barva.
Uvolněné vazy. Netypický pohyb.
Nota bene: Psi musí mít dvě zřetelně normální varlata úplně sestoupená do šourku.